L'hombrespillets regler

Indledning

L'hombre spilles bedst af 4 spillere, hvor kun de tre spillere deltager i det enkelte spil og den 4. er oversidder. De 4 spillere skiftes til at sidde over.

L'hombre spilles med kun 40 kort, idet hverken ottere, niere, tiere eller jokere er med i spillet.


Kortgivning

Inden kortgiveren starter med at give skal spilleren til venstre for kortgiveren tage af.

Kortene fordeles af kortgiveren med 9 kort til hver af de tre spillere
Kortene gives mod uret (højre om): Først 3 kort til spilleren der sidder til højre for kortgiveren, derefter 3 kort til spilleren der sidder til venstre for kortgiveren og til sidst 3 kort til kortgiveren selv. Dette gentages indtil de 3 spillere har ni kort hver.
Oversidderen - der sidder over for kortgiveren - blander i mellemtiden et andet spil kort og lægger det ved sin venstre hånd, så det er klar til at blive brugt til det næste spil.
De sidste 13 kort kaldes Talonen og lægges i en bunke midt på bordet. Kortene i Talonen kan bruges som byttere.

Nr et spil er færdigspillet, er det spilleren til højre for kortgiveren fra det forrige spil, der skal give kortene til det næste spil.


Meldingerne

I L'hombre er der tre typer meldinger:

Få man meldingen (spillet) er man alene mod de to andre. For de to andre (modspillerne) gælder det om i samarbejde at forhindre at spilleren vinder sin melding:


Meldeforløbet

Som nævnt i indledningen giver kortgiveren først spilleren til højre for sig selv 3 kort. Denne spiller kaldes forhånden.
Herefter får spilleren til venstre for kortgiveren 3 kort. Denne spiller kaldes mellemhånden.
Herefter får kortgiveren 3 kort. Kortgiveren kaldes baghånden.

I meldeforløbet starter forhånden med at melde.
Herefter melder mellemhånden, som enten må afgive en melding der er højere end den melding forhånden har - eller sige Pas. Afgiver mellemhånden en melding der er højere end forhåndens melding kan forhånden enten sige Pas eller afgive en melding der slår mellemhåndens melding. Dette forløb fortsætter indtil en af de to melder Pas.
Baghånden kan først melde når de to første har meldt færdigt - og kan enten melde over eller sige Pas. Melder baghånden ikke Pas er meldeforløbet herefter helt som beskrevet ovenfor.

BEMÆRK: Har forhånden sagt Spil, og mellemhånden melder over med eksempelvis Solo har forhånden mulighed for selv at melde Solo.

Har man afgivet n melding m man ikke ndre sin melding: Man m eksempelvis ikke ndre meldingen Spil til Solo, hvis de efterflgende meldinger bliver Pas.
Man har dog ret til at fortryde/ndre sin melding, hvis det sker inden den nste i meldeforlbet har afgivet sin melding.

BEMRK: Alle kbespil skal dog meldes som Spil - og frst nr man har fet meldingen ved at modspillerne har sagt Pas oplyser man hvilken type kbespil man har.
Er der allerede sagt Spil af en af de andre og man eksempelvis har en Tourn, skal man selvflgelig ikke sige Pas, men har ret til at melde sin Tourn.


Meldingernes rækkefølge

Som nævnt ovenfor gælder der altid for trumf-spillene at man vinder sin melding, hvis man får flere stik end den af sine modstander der får flest stik. D.v.s. at man ikke som i Whist kan rangere meldingerne efter antallet af stik man regner med at kunne få.

Derimod gælder følgende principper i L'hombre:

Meldingernes rækkefølge fremgår af nedenstående tabel og værdien af en melding afspejles i pointværdien.

  Point
  Melding Type Må modspillerne købe? Vundet spil/bet Kruk
  Pas - - - -
K

B
E

S
P
I
L

 
Spil Trumf-spil Ja 1 2
Bedre Spil (Spar) Trumf-spil Ja 1 2
Tourné Trumf-spil Ja 2 3
Købe Nolo Nolo-spil Nej 2 3
Tourné Respekt Trumf-spil Ja 3 4
F

D
T
E

S
P
I
L
Solo Trumf-spil Ja 3 4
Solo Kulør (Spar) Trumf-spil Ja 4 5
Ren Nolo Nolo-spil Nej 4 5
Nolo Ouvert Nolo-spil Nej 6 7
  Tout - - 1 -

Har to meldinger samme pointværdi rangerer de lige højt, hvis ikke de to (tidligere nævnte) principper glder:

D.v.s.

Hvad gør man så når eksempelvis én spiller har en Købe Nolo - og en anden har en Tourné ?
I det tilfælde vil det altid være den der har forhånden der får meldingen.


De enkelte meldingers betydning

Spil
Får man meldingen Spil, skal man - efter at de to andre har sagt Pas - oplyse hvilken farve man ønsker som trumf og hvor mange kort man ønsker at købe (bytte). Man skal bytte mindst et kort.
Modspillerne må også købe. Først skal modspilleren til højre for spilleren købe, eller oplyse at han/hun ikke ønsker at bytte. Til sidst må modspilleren til venstre for spilleren købe.

BEMÆRK: Har man fået meldingen Spil, kan man - efter at de to andre har sagt Pas - ændre meldingen til et hvilket som helst købe-spil.

BEMÆRK: Alle købe-spil må smides til bet, hvis spilleren efter købet vurderer at det ikke er muligt at vinde meldingen.

Bedre spil (Spar)
Spil med spar som trumf.
Skal meldes som Spil, d.v.s. man må ikke melde Bedre Spil, hvis det ikke er nødvendigt for at overgå en allerede afgivet Spil-melding.
Spilleren skal købe mindst et kort. Modspillerne må også købe.

Tourné
Skal meldes som Spil.
Det øverste kort i talonen vendes, og denne farve bliver trumf.
Spilleren skal købe mindst ét kort ud over det vendte. Modspillerne må også købe.

Købe Nolo
Skal meldes som Spil.
Spilleren skal købe mindst ét kort. Modspillerne må ikke købe.
Meldingen har samme værdi som Tourné, dvs. forhånden får meldingen.
Spilleren må ingen stik få.

Tourné Respekt
Skal meldes som Spil.
Man skal have begge sorte esser for at melde Tourné Respekt. De to sorte esser skal lægges åbent på bordet, når meldeforløbet er forbi. Herefter vendes det øverste kort i Talonen, og denne farve bliver trumf.
Spilleren skal købe mindst ét kort ud over det vendte. Modspillerne må også købe.

Solo
Skal meldes som Solo.
Slår Tourné Respekt.
Spilleren må ikke købe. Modspillerne må købe.

Solo Kulør (Spar)
Skal meldes som Solo.
Spilleren må ikke købe. Modspillerne må købe.

Ren Nolo
Skal meldes som Ren Nolo.
Meldingen har samme værdi som Spar Solo, dvs. forhånden får meldingen.
Ingen må købe.
Spilleren må ingen stik få.

Nolo Ouvert
Skal meldes som Nolo Ouvert.
Ingen må købe.
Spilleren må ingen stik få, og skal lægge sine kort åbent på bordet inden første udspil

Tout
Skal meldes som Tout og inden udspillet til 6. stik.
Man kan kun melde Tout, hvis man har meldingen i et trumf-spil. Melder man Tout skal man have alle 9 stik. Lykkes det får man ét ekstra point. Lykkes det ikke trækkes der ét point fra det antal point meldingen er værd.


Bytte kort

Efter meldeforlbet er afsluttet, er der mulighed for at bytte sine drlige kort vk og kbe nogle nye fra Talonen - hvis meldingen tillader det (se evt. tabellen: Meldingernes rkkeflge).
Frst kber spilleren der har fet meldingen, det antal han/hun nsker. Herefter kber modspilleren der sidder til hjre for spilleren, og til sidst kber modspilleren der sidder til venstre for spilleren.
Alle har pligt til at oplyse hvor mange kort de kber fra Talonen.

BEMRK: Har du kbt et forkert antal kort har du mulighed for at rette dette, nr det sker inden du har set dit kb og inden de der skal bytte efter dig har set deres kb.


Udspil

Nr alle har byttet skal forhnden (spilleren der sidder til hjre for kortgiveren) spille ud. Herefter lgger mellemhnden (spilleren der sidder til hjre for forhnden) et kort til. Den sidste der lgger et kort til er baghnden.
Den der har fet stikket vender det, og har nu fet retten til at spille ud - og spillet fortstter indtil det er vundet eller kruk.

Spilles der et kbe-spil og vurderer spilleren at det er umuligt at vinde dette spil, m spilleren "smide spillet til bet" - alts opgive mod at betale for en bet.
Spilleren m se udspillet, inden han/hun beslutter om spillet skal smides. Helt prcis s kan spilleren vente med at beslutte sig indtil det er hans/hendes tur til at spille til det frste stik.


Bekende farve - eller svigte kulr

Man skal bekende den farve der er spillet ud - hvis man har kort i den udspillede farve. Der er dog n undtagelse: Har man i et Trumf-spil en (eller flere) af de tre Matadorer - og ingen andre trumfer - og der spilles en trumf ud, der er mindre end den Matador, man har p hnden, s behver man ikke at bekende trumf.

BEMRK: De tre Matadorer (i daglig tale: dorer) er Spadille (Spar Es), Manille (den nststrste trumf) og Basta (Klr Es).

Skal man ikke bekende den udspillede farve, bestemmer man frit hvilket kort man vil smide. Er der spillet en fus ud i et trumf-spil bestemmer man sledes selv om man vil stikke med en trumf eller smide en fus.


Leif Hansen 2003 Startside     
Краткое описание модулей системы управления бизнесом А2Б.
Описание модулей:
Персонал
Один из наиболее важных модулей, который позволяет сформировать организационную структуру компании с иерархией подчинения, описать функционал подразделений, внести и систематизировать контактные данные сотрудников.
Мы рекомендуем заполнить структуру организации в первую очередь, и постоянно поддерживать её в актуальном состоянии, так как данные о подразделениях и сотрудниках используются во всех остальных модулях. Войти в систему можно только если Ваши данные добавлены в модуль Персонал.
Главная страница
Обеспечивает доступ к наиболее важной информации.
Сегодня/ Просрочено/ Ближайшие - список собственных событий сотрудника, назначенных ему поручений и задач на сегодня или всех просроченных на текущий момент. Ближайшие - соответственно содержит список событий на ближайшие семь календарных дней.
Важные - раздел появляется, когда хотя бы одно мероприятие из раздела Сегодня/ Просрочено/ Ближайшие указано как важное.
Лента - список ваших событий и мероприятий и событий и мероприятий по компании в целом
Показатели деятельности - для сотрудника отображаются личные как и показатели по всей компании, а для руководителей отдела так же и значения метрик подчиненного подразделения
Так же в модуле реализованы следующие функции внутреннего корпоративного портала:
Новости - позволяет размещать наиболее важные новости и информацию для пользователей.
Опросы - любая активность формируется из правильно сформулированных вопросов и ответов. Сервис предоставляет возоможность провести анонимный опрос среди коллег, с целью проведения исследования, собрать предложения, изучить мнения по интересующим вопросам.
Фотогалереи - позволяет размещать фотографии с объектов, проектов и поездок, корпоративных мероприятий и событий или праздников.
Цели
Для описания крупных целей компании.
Основные возможности:
- Определение и внесение в программу целей на среднесрочную / долгосрочную перспективу.
- Определение критериев достижения поставленных целей.
- Определение ответственных сотрудников за достижение целей.
- Установка сроков достижения целей.
- Контроль прогресса достижения целей онлайн.
Клиенты (crm)
Для ведения базы клиентов и продаж, а также планирования различных видов взаимодействий и с клиентами.
Возможности crm-системы A2B:
- Ведение реестра компаний и их представителей.
- Систематизация и сбор данных по клиентам (реквизиты, представители, документы).
- Планирование и учет продаж и взаимодействий с компаниями-контрагентами такими как встречи, переписки, звонки, поездки.
- Ведение списка счетов и других документов между Компанией и клиентами.
- Учет продуктов или услуг Компании, предлагаемых клиентам.
- Отчеты о загруженности менеджеров, состоянии воронки продаж, о счетах и поступлениях.
- Организация бизнес процесса по обслуживанию клиентов и продаж.
- Уведомления о запланированных взаимодействиях с клиентами.
- Поддержка интеграции с ip-телефонией, позволяет иницировать исходящие звонки, выполняя клик по номеру телефона, который отображается в системе.
Проекты
Может помочь в планировании и обеспечении реализации как внутренних, так и коммерческих проектов компании.
Основные возможности системы управления проектами A2B :
- Ведение базы проектов онлайн.
- Отображение диаграммы ганта по задачам проекта.
- Определение временных рамок и отслеживание мероприятий и задач проекта.
- Расчет бюджета проекта (план-факт).
- Управление статусами проекта , такими как проработка, реализация, приостановлен, завершен.
- Совместная работа и указание отчетов по задачам проекта ответственными пользователями для фиксирования результатов.
- Контроль прогресса реализации проекта.
- Оповещение ответственным лицам по e-mail.

Поручения
Программный модуль для постановки, контроля и учета внутренних поручений или запросов от одного сотрудника другому.
Модуль поможет:
- Ускорить рутиные процессы: выдать новое поручение, быстро найти нужное, просмотреть ход исполнения поручения всего за несколько секунд.
- Значительно упростить процесс постановки поручений сотрудникам.
- Увеличить исполнительскую дисциплину персонала, простой интерфейс модуля позволяет легко и быстро освоить программу любому сотруднику и оперативно отслеживать дедлайн и процесс исполнения поручения.
- Заметно упростить работу с поручениями: делегировать или добавить комментарий или файл к поручению, посмотреть результат выполнения поручения, принимать результат можно одним-двумя кликами.
СЭД
Программный модуль "СЭД" ( СЭД - система электронного документооборота ) предназначен для систематизации документооборота компании и перевода движения документов в электронный вид.
Возможности СЭД А2Б:
- Хранение документации в электронном виде.
- Создание и структурирование папок, в которых будет храниться вся корпоративная документация.
- Все связанные с документацией процессы компании такие как согласование, подписание, ознакомление, регистрация документов (ОРД, договора, служебные записки, заявки, акты и др) есть возможность провести в программе.
- Ведение журналов регистрации
- Создание карточек для документов и с произвольными типами полей в них.
- Создание списка маршрутов согласования и возможность их редактирования на лету (предусмотрено последовательное и параллельное согласование).
- Учет версий документов.
- Возможность комментирования в ходе согласования документов между всеми участниками маршрута в любой момент.
Календарь
Представляет собой единую систему управления событиями в Компании.
Возможности Календаря А2Б:
- Интегрирован со всеми остальными модулями, чтобы собирать из них информацию по событиям, и показывать все запланированные дела в удобных форматах: недельном, месячном, и дневном представлении.
- Фильтровать события и мероприятия в соответствии с типом («Взаимодействия», «Планы», "Проекты", "Дни рождения" и проч.), что позволяет легко скрыть или добавлять в отображение только нужные события.
- Возможность добавления своих событий, после заполнения названия и даты и времени начала, что позволяет использовать модуль Календарь A2B как планировщик дел. - Возможность добавления общих событий, видимых для всех пользователей. - Уведомления по e-mail о приближении срока по мероприятиям, добавленным в календарь.
Идеи
Предоставляет возможность любому пользователю системы предлагать идеи по улучшениям в компании практически в любой сфере. Также сотрудник может комментировать чужую идею, или повысить/понизить рейтинг идеи по своему усмотрению (на 1 балл).
Все идеи группируются по областям. Список идей по любой из областей в наглядном виде показывает, кем и когда была подана идея, каков ее рейтинг и количество комментариев к идее.
Администраторы модуля могут по итогам обсуждения изменить статус идеи на "Утверждена", эти идеи могут направляться для реализации ответственным лицам или "Отклонена", если было решено признать бесперспективной или неактуальной.
Файлы
Предназначен для хранения и систематизации корпоративных файлов компании и личных документов сотрудников.
Возможности модуля «Файлы»:
- Учет и хранение корпоративных документов.
- Настройка доступа на уровне папок.
- Журнал нумерации документов