Hvad skal jeg melde på mine kort?

Indledning

Det er vigtigt at få det maksimale ud af sine kort, dvs. ikke melde Spil, hvis man har en Solo. På den anden side må man ikke overvurdere sine kort - det er altid bedre at vinde et stort Spil end at tabe en lille Solo.
Glem heller ikke at den fineste melding i L'hombre faktisk er Pas! Prøv derfor kun at melde når du har noget at melde på.


Skal jeg melde Spil?

Hvor gode skal kortene være for at melde et Spil? Det er der stort set lige så mange meninger om som der er l'hombrespillere. Nogen er mere forsigtige (realistiske?) end andre. I litteraturen finder man således opgivet at man skal sidde med henholdsvis 2 ½ , 3 og 3 ½ stik på hånden for at man "må" melde spil. Jeg vil her komme med eksempler på "lovligt" meldte Spil fra henholdvis Tage Maigaards bog "Spil en bedre L'hombre" (1984) og C. G. Scheillerups bog "L'hombre" (1926):

C. G. Scheillerup Tage Maigaard
Spadille, Manille småt 4. i sort Spadille, Manille, konge 4. i sort
3 næst-Matadorer 4. i sort 3 næst-Matadorer 4. i sort + 1 fus-konge
Spadille, Manille 4. i rødt + 1 fus-konge Spadille, Manille 5. i rødt
Manille, Ponto, konge 5. i rødt  
Spadille 5. i sort  

BEMÆRK: Ponto er det røde es

Som det ses af ovenstånde er der forskel på hvor gode kort de to herrer mener man skal have for at måtte melde et Spil: Tage Maigaard er mere forsigtig i sine anbefalinger end C. G. Scheillerup. De er dog begge ret konservative i deres anbefalinger i forhold til hvad den almindelige L'hombrespiller melder Spil på, men det kan jo være at de to herrer har ret!

En interessant detalje ved Spil-meldingen er at kortene skal være betydeligt større for at melde et Spil i rødt end de skal være i sort. Dette skyldes naturligvis at der er 12 trumfer i de røde farver mod kun 11 i de sorte farver. I ovenstående sammenligning af anbefalingerne fra Maigaard og Scheillerup ses det også at der ikke er anbefalede Spil i rødt, hvor man skal bytte 5 kort. Det er dog "tilladt" at bytte 5 kort til rødt, men det kræver at man minimum sidder med en SMED. En SMED er Spadille Manille Es Dame.


Skal jeg melde Tourné?

Når man melder Tourné er det bedst at have gode kort i alle farver. Det er dog sjældent at man har gode kort i alle 4 farver og mindre kan også gøre det.
En forudsætning for at melde Tourné er dog (som regel) at man sidder med Spadille - og har gode kort i 2-3 af de andre farver. Ifølge Tage Maigaard skal man mindst have Spadille og 2 Maniller plus en sort konge eller et rødt es tredie for at tournere (melde Tourné).
Personligt mener jeg ikke at det er nødvendigt at den sorte konge eller det røde es er tredie for at det er "lovligt" at melde Tourné - selv om det naturligvis er en stor fordel. De fleste vil endog mene at har man Spadille og to Maniller er nok i sig selv til at tournere.
En anden yndet kortkombination at melde Tourné på er Spadille og to konger. Der er dog mange drevne l'hombrespillere, der finder at denne kortkombination ikke er "lovlig" at melde Tourné på.

BEMÆRK: Man bør ikke tournere hvis man har et godt spil.


Skal jeg melde Tourné Respekt?

Svaret er både ja og nej.
Nej, det skal du ikke, hvis du har en Solo, en Ren Nolo eller en Nolo Ouvert.
Ja, det skal du altid, hvis du ikke én af ovennævte to meldinger - og det uanset hvor dårlige kort du har ud over Spadille og Basta - og uanset hvor dårlige erfaringer du har med at melde Tourné Respekt.


Skal jeg melde Solo?

Som bekendt skal man for at vinde en Solo have flere stik end den af modspillerne der får flest stik. Kan man derfor se 5 stik i sine kort (uden at man bytter) skal man melde Solo. Kan man kun se 4 sikre stik, men tror at man har mulighed for at vinde på 4 stik (idet stikkene til modspillerne fordeles med henholdsvis 2 til den ene og 3 til den anden modspiller) kan man melde en 4-stiks Solo. Dette vil dog ofte gå galt for den mindre drevne l'hombrespiller, idet det man for at vinde en 4-stiks Solo ofte bliver nødt til (på et tidspunkt) at stå af til den formodet svageste modspiller - og det kræver en del rutine at kunne vurdere, hvem der er den stærke og hvem der er den svage modspiller.

BEMÆRK: Det er altid nemmere at vinde en Solo hvis man har en renonce end hvis man ingen renonce har.

BEMÆRK: Der er større chance for at få en konge hjem (få stik på en konge) i en Solo end det er i et Spil eller en Tourné.

Klik på dette link for at se eksempler på "lovlige" og mindre "lovlige" Soloer:


Skal jeg melde Ren Nolo?

I Ren Nolo drejer det som bekendt sig om at undgå at få stik - så det er vigtigt at have bundkortene (de små kort).
Man behøver dog ikke have bundkortet (dén mindste) i alle de farver man har på hånden for at melde Ren Nolo. Man bør dog ikke melde Ren Nolo, hvis man har en lang farve uden bundkortet.


Skal jeg melde Købe Nolo?

En Købe Nolo bør se ud som en Ren Nolo, bortset fra et eller maksimum to dårlige kort som så byttes væk. Bytter man mere end to kort må det anses for hasard - ja, der er l'hombrespillere der anser det at bytte to til Købe Nolo for hasardspil.


Skal jeg melde Nolo Ouvert?

En Ouvert bør være næsten uindtagelig (umulig at vælte).
Har man udspil og det eneste kort man kan vælte på er en sort toer eller en rød sekser skal man altid melde Ouvert og spille væltekortet ud.


© Leif Hansen 2003 Startside