Trumfrækkefølge

Spar Es Spar 2 Klør Es Spar Konge Spar Dame Spar Knægt Spar 7 Spar 6 Spar 5 Spar 4 Spar 3
 
Spar Es Klør 2 Klør Es Klør Konge Klør Dame Klør Knægt Klør 7 Klør 6 Klør 5 Klør 4 Klør 3
 
Spar Es Hjerter 7 Klør Es Hjerter Es Hjerter Konge Hjerter Dame Hjerter Knægt Hjerter 2 Hjerter 3 Hjerter 4 Hjerter 5 Hjerter 6
 
Spar Es Ruder 7 Klør Es Ruder Es Ruder Konge Ruder Dame Ruder Knægt Ruder 2 Ruder 3 Ruder 4 Ruder 5 Ruder 6  
 

Fusrækkefølge: (bemærk at denne rækkefølge også gælder for Nolo-spil, med den tilføjelse at Spar Es er den mindste spar og Klør Es er mindste klør)

Spar Konge Spar Dame Spar Knægt Spar 7 Spar 6 Spar 5 Spar 4 Spar 3 Spar 2
 
Klør Konge Klør Dame Klør Knægt Klør 7 Klør 6 Klør 5 Klør 4 Klør 3 Klør 2
 
Hjerter Konge Hjerter Dame Hjerter Knægt Hjerter Es Hjerter 2 Hjerter 3 Hjerter 4 Hjerter 5 Hjerter 6 Hjerter 7
 
Ruder Konge Ruder Dame Ruder Knægt Ruder Es Ruder 2 Ruder 3 Ruder 4 Ruder 5 Ruder 6 Ruder 7

Startside